پس از باز کردن قالب دیوار، بولت را از داخل بتن خارج می کنند، سوراخی که در محل آن باقی می ماند را با ملات یا بتن پر می کنند. در سازه های مخازن، آب این سوراخ ها در مقابل عبور آب ونشتی، نقطه ضعف دیوار می باشد و به همین منظور به جای یک عدد از دو بولت با طول نصف و یک میان بولت آب بند استفاده می شود. میان بولت، پس از باز کردن بولت ها محل سوراخ را مسدود کرده و مانع نشت آب می شود. میان بولت آب بند بر دو نوع است: میان بولت آب بند چدنی و میان بولت آب بند فنری، در دیوارهای مخزن ها، سدها و مانند آن از میان بولت های آب بند استفاده می شود.

     میان بولت آب بند چدنی

به روش ریخته گری تولید، و از جنس چدن نشکن (داکتیل) می باشد. این میان بولت با قرار گرفتن در وسط دیوار بتنیِ سازه های آبی و مهار شدن توسط دو بولت از دو طرف، در حین نگه داشتن قالب های دو طرف دیوار، مانع عبور آب از حفره ایجاد شده می گردد.
میان بولت آب بند چدنی
میان بلت آببند چدنی

      میان بولت فنری (فلزی)

میان بولت های فلزی دارای دو مهره فنری خاص در دو انتها هستند که بولت ها به راحتی به آن ها متصل می شوند، این میان بولت ها به همراه دو مخروطی ناقص پلاستیکی، تامین کننده ی فاصله ی بین دو پانل و تحمل کننده ی فشار جانبی بتن می باشند.
میان بولت آب بند فنری فلزی
میان بولت آب بند فنری فلزی