پین و گوه از این وسیله برای اتصال قالب ها به یکدیگر استفاده می شود.

ضخامت ورق: 4 میلی متر

طول گوه ی نر: 9.5 سانتی متر

وزن تقریبی:  120 گرم

پین و گوه
پین و گوه