داربست مدولار چکشی، علاوه بر اینکه از تمامی امتیازات داربست مثلثی برخوردار است، به علت نداشتن میله­ های مایل، در نماکاری ساختمان نیز کاربرد وسیعی داشته و به عنوان کارآمدترین و پرفروش­ ترین داربست مدولار در کشورهای صنعتی پویا است. با افزایش و یا کاهش پایه­ های عمودی و مهارهای افقی، می­ توان آن­ها را برای ارتفاعات مختلف و کاربردهای گوناگون و تحمل بارهای متفاوت تنظیم نمود، کاربردهایی مانند اجرای دال­ های بتنی، تراز کردن زیرسازی، مونتاژ قالب ­های سقف، قالب­ برداری و غیره. پایه­ های عمودی و مهارهای افقی در این نوع داربست، با ضربه­ ی چکش به قفل کن، به یکدیگر متصل و یا از هم جدا می­ شوند و نیازی به پیچ و مهره ندارد.

y