برای مونتاژ یک دیوار یک طرفه، بعد از دوختن پانل های یک ردیف به وسیله پین و گوه، به منظور در یک راستا قرار دادن پانل ها و ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل فشار جانبی بتن، از لوله داربستی به عنوان پشت بند افقی استفاده می شود. این لوله ها با گیره متوسط به پانل ها متصل می شوند. این گیره، لوله و دو پانل کنار هم را به طور همزمان و محکم نگه می دارد و باعث می شود که در اثر حمل و نقل قالب به صورت یکپارچه، این قطعات از هم جدا نشوند. برای در یک راستا قرار دادن پانل ها از نظر عمودی یا شاقول کردن آن ها، می توان از یک ردیف لوله دیگر در راستای عمود بر این لوله ها نیز استفاده کرد. برای اتصال این لوله ها می توان از گیره دولوله یا گیره بلند استفاده کرد. در ضمن می توان به جای لوله داربستی از قوطی، ناودانی یا تیرآهن نیز استفاده کرد که با گیره بلند قابل اتصال هستند.  با اضافه کردن تعدادی سولجر به جای لوله های عمودی ، می توان قطعات بزرگی از قالب ها را مونتاژ کرده و با جرثقیل به راحتی جابجا نمود. برای اجرای سازه های سنگین و مرتفع و نیز در موارد تکراری که باز و بسته کردن پانل ها وقت گیر است، از این روش برای ساختن پانل یکپارچه استفاده می شود. این امر باعث افزایش سرعت قالب بندی و در نتیجه صرفه جویی در زمان، کاهش قابل توجه استهلاک پانل های کوچکتر و همچنین پایین آمدن هزینه دستمزد و نصب قالب به ویژه در ارتفاع می شود.
تجهیزات مورد نیاز: پانل ها – پین و گوه (یا کلمپس) – لوله داربستی (یا ناودانی) – گیره متوسط (گیره دولوله و بلند) – سولجر – بولت عصایی – واشر کاس – مهره بولت (خروسکی)

S-1