این سیستم به دلیل استفاده زیاد در اجرای تمام سازه های بتنی مانند فونداسیون، دیوار، ستون، تیر و دال، بسیار اقتصادی می باشد. پانل های مدولار را می توان به سادگی به یکدیگر متصل و یا از هم جدا کرد. در موارد مشابه می توان آن ها را به صورت یکپارچه در آورد و به وسیله جرثقیل در محل مورد نظر نصب نمود. نمای بتن بعد از بازکردن پانل ها بسیار صاف و رویه خوبی خواهد داشت و تنها درز پانل ها باقی خواهد ماند. این قالب ها به دفعات قابل استفاده می باشد و عمر مفید پانل بستگی به نگهداری آن دارد. در صورت پرت نکردن و عدم سقوط آن از ارتفاع، حداقل تا 60 مرتبه بدون تغییر شکل و اعوجاج قابل استفاده می باشند. سطح پانل ها از ورق فولادی 3mm و تسمه های پانچ شده پیرامون پانل به ضخامت 5mm و تسمه های استحکام دهنده ی پانل از ورق 3mm می باشند. پانل ها دارای ابعادی با مضرب 5cm می باشند که عرض آن ها از 10cm تا 50cm است و در طول های 50 ، 100 ، 150 ، 200 سانتی متر تولید می شوند.

2