در پروسه اجرای قالب بندی با قالب های مدولار گاهی فضایی باقی می ماند که نمی توان آن را با ابعاد استاندارد قالب ها پر نمود، بنابراین برای قالب بندی فضای خالی ایجاد شده از فیلرها استفاده می شود که به معنای پرکننده می باشد.

 

s