نبشی پانچ شده (صفر): در برخی قالب بندی ها که زیبایی آن مهم نمی باشد، از این قطعه به عنوان کنج بیرونی استفاده می شود. نبشی پانچ شده در عمل هیچ بعدی از بتن را تحت پوشش خود قرار نمی دهد و وظیفه اش فقط اتصال دو قالب عمود بر هم در قسمت خارجی بتن می باشد.

کنج بیرونی 10×10: در گوشه های خارجی که نیاز به پخ دارند، از این قطعه استفاده می شود. ویژگی این کنج، جلوگیری از خروج شیره بتن در گوشه ها و زیبایی و عدم آسیب پذیری سطح بتن در این کنج ها می باشد.

کنج بیرونی 1

کنج بیرونی 5×10: برای انعطاف ­پذیری در اجرای کنج ­ها و تنوع اجرای ستون­ ها با ابعاد مختلف این کنج بیرونی تولید شده که با چرخش آن در محورهای مختلف می­ توان آرایش­ های جدیدی ایجاد نمود.

کنج بیرونی 2

کنج پخی: این قطعه از لحاظ کاربرد شبیه کنج بیرونی می باشد، با این تفاوت که از نظر اجرایی استحکام بیشتر و همچنین کیفیت بالاتری دارد.

پخی

کنج داخلی: برای اجرای گوشه های داخلی مثلا در اتصال دیوار ها به یکدیگر از این کنج استفاده می شود.

داخلی

کنج داخلی دو خم: در قسمت هایی که نیاز به تقویت دارند، از کنج داخلی دو خم استفاده می شود.

دو خم